Rezultati pismenog iz teorije brojeva

U julskom roku ispit je položila Anja Ašćerić sa 32 boda.

Uvid u radove je 24.7. u 14h u kabinatu 14.

Stefan Hačko

Featured Posts
Recent Posts