Teorija brojeva - VAŽNA IZMENA


Zbog tipa predviđenih zadataka za ove vežbe (formule ne mogu da stanu na format virtuelne table) ove vežbe ćemo raditi u izmenjenom formatu.

Za domaći isčitajte rešenja zadatka 4.6, 4.7, 4.26-4.30. Sva pitanja vezana za algoritam opisan u ovim zadatcima odgovaraću u toku narednih vežbi (uz tehničko ograničenje da ne mogu ispisivati ceo postupak). Takođe pre samog ispita biće organizovane konsultacije gde mogu dodatno objasniti ceo postupak.

  • Od 17:00h na linku https://zoom.us/j/95410509613 držim konsultacije iz Teorije brojeva.

Za pristup vežbama dovoljno je da kliknete na link i pratite uputstva (ukoliko prvi put koristite platformu zoom, možda će posle instalacije programa biti potrebno još jednom da kliknete na link da bi ušli u "sastanak").

Prethodne vežbe možete preuzeti sa linkova:

  1. https://www.nebo.app/page/58803914-43b1-4d4a-91c6-4ed33e7ef6b5

  2. https://www.nebo.app/page/4cc320ef-536d-451a-b0be-356274b36051

  3. https://www.nebo.app/page/2a1aa24b-bc15-49a1-b423-4efbad3f8b54

  4. https://www.nebo.app/page/389d126c-3367-499f-ade2-f78ffcee3d9b

  5. https://www.nebo.app/page/7e8546a4-07b0-4d8f-8930-b5ec0ee066da

Srdačno,

Stefan Hačko

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square