Rezultati pismenog ispita iz Nestandardnih matematickih problema

U januaru pismeni ispit je polozila Martina Horvat sa 36 bodova.

Za termin uvida u radove javite se mailom.

Stefan Hačko

Featured Posts
Recent Posts