Prvi kolokvijum iz Kombinatorike

Prvi kolokvijum iz Kombinatorike održaće se 18.4. sa početkom u 19h u amfiteatrima. Vreme izrade zadataka je 2h.

Preporučujem vam da kao deo pripreme za kolokvijum provežbate još jednom sve zadatke rađene na vežbama, tako da razumete svaki korak rešenja. Najbitnije je razumevanje gradiva, a ne količina informacija koju možete da naučite napamet. Imajući to u vidu na kolokvijum je dozvoljeno poneti i literaturu po izboru (knjige, zbirke, sveske, skripte,...), kao i kalkulator (mada za njim u potpunosti nema potrebe).

Još jednom napominjem da je na ovom predmetu nulta tolerancija za prepisivanje, što znači da će svaki vid manipulacije na kolokvijumu biti automatski sankcionisan odgovarajućom disciplinskom merom.

Želim vam puno uspeha na kolokvijumu,

Stefan Hačko

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square