Kombinatorika (M4)

Dobrodošli na Kombinatoriku M4-11, predmet druge godine smera M4. Ovog semestra predavanja drži prof. dr Vojislav Petrović, a vežbe ja, Stefan Hačko. Nedeljno su predviđena tri časa predavanja i dva časa vežbi. Predmet nosi 6 ESPB bodova. Za više informacija o predavanjima pogledajte sajt profesora Petrovića. Prezentacije predavanja možete preuzeti sa ovog linka.

Raspored

Dodaten informacije biće objavljene kad izađe raspored nastave za letnji semestar.

O ispitu

Ispit se polaže po modelu A, što znači da se predispitne obaveze sastoje od dva kolokvijuma koji se polažu tokom semestra (prvi sredinom semestra, a drugi na kraju), a popravni kolokvijumi se organizuju još u tri dodatna termina u junskom, septembarskom i oktobarskom ispitnom roku. Svaki kolokvijum nosi 30 bodova, a minimum za izlazak na usmeni je 32 boda u zbiru.

Na ovom predmetu nema dodatnih bodova. Skala sa desne strane određuje ocenu koja se može dobiti posle položenog usmenog (uz izuzetan moguće je dobiti najviše ocenu za dva veću od one na osnovu bodova).

Skala ocenjivanja

 • 32 - 37 = 6

 • 38 - 43 = 7

 • 44 - 49 = 8

 • 50 - 55 = 9

 • 56 - 60 = 10

Važna napomena

Na kolokvijume je dozvoljeno poneti literaturu po sopstvenom izboru (svesku, knjigu, zbirku,...).

Vežbe

Na vežbama se obrađuju sledeće teme:

 • Dirihleov princip

 • Osnovni kombinatorni principi

 • Reči i permutacije

 • Kombinacije

 • Binomna formula

 • Princip uključenja i isključenja

 • Rekurentne formule

 • Generativne funkcije

 • Topovski polinomi.

Za one koji se nisu susretali sa kombinatorikom za vreme srednje škole, predlažem da urade zadatke iz V glave zbirke:

 • Ž. Ivanović, S. Ognjanović, Matematika 4 - Zbirka zadataka za 4. razred gimnazija i tehničkih škola, Krug Beograd.

Zadaci za vežbu

Prethodni rokovi

 • Kolokvijumi iz školske 2016/2017. godine nalaze se na ovom linku.

 • Na ovom linku možete pronaći neke rešene kolokvijume iz perioda od 2007. do 2015. koje je sastavljao profesor Boris Šobot.

Rezultati kolokvijuma

Uskoro...