top of page

Linarna algebra i analitička geometrija

Dobrodošli na predmet Linearna algebra. Ovo je predmet koji se sluša u trećem razredu i ima za cilj da vas uvede u osnove linearne algebre kroz izučavanje, determinanti, matrica, sistema linearnih jednačina, vektorskih prostora,... U durgom polugodištu odvajamo oko 2 meseca da izučavamo analitičku geometriju u prostoru. U poslednjem kvartalu osvrnućemo se na neke naprednije teme linearne algebra kao i na primene u savremenoj nauci. 

Raspored

Utorkom i četvrtkom po važećem rasporedu Jovine Gimazije

Ocenjivanje

U toku polugodišta sakupljaju se bodovi i to na sledeći način:

 • Dva kontrolna zadatka (max. 2x5 bodova)

 • Dva pismena zadatka (max. 2x10 bodova)

 • Pet testova (max. 5x1 bod)

 • Samostalno istrazivanje (max. 10 bodova)

 • Aktivnost i izrada težih zadataka (max. 5 bodova)

 • Razni dodatni bodovi

Ukupni bodovi se prema skali za ocenjivanje pretvaraju u zaključnu ocenu na polugodistu.

Skala ocenjivanja

 • 0 - 25 = 1

 • 26 - 32 = 2

 • 33 - 38 = 3

 • 39 - 45 = 4

 • 46 - 50 = 5

Važna napomena

Na kontrolne i pismene je dozvoljeno poneti literaturu po sopstvenom izboru (svesku, knjigu, zbirku,...).

Bodovi

Trenutno stanje bodova možete proveriti na ovom linku.

Teme za seminarske radove

Teme za radove možete pronaći na ovom linku.

bottom of page