Teorija brojeva (M4, MA, MP)

Dobrodošli na Teoriju brojeva MA-10 (M4-31), izborni predmet na smerovima M4, MA i MP. Ovog semestra predavanja drži prof. dr Bojan Bašić a vežbe ja, Stefan Hačko. Nedeljno su predviđena dva časa predavanja i dva časa vežbi. Predmet nosi 5 ESPB bodova. Za više informacija o profesoru pogledajte sajt profesora Bašića.

Raspored

Predavanja:

 • Ponedeljak od 16 do 19h.

O ispitu

Ispit se polaže po modelu A, što znači da se predispitne obaveze sastoje od dva kolokvijuma koji se polažu tokom semestra (prvi sredinom semestra, a drugi na kraju), a popravni kolokvijumi organizuju se još u tri dodatna termina u januarskom, aprilskom i septembarskom ispitnom roku. Izlaskom na popravni kolokvijum poništavaju se botovi stečeni na ranijim kolokvijumima (poništavaju se bodovi samo iz dela koji se popravlja). Svaki kolokvijum nosi 25 bodova, a minimum za izlazak na usmeni je 25 bodova u zbiru.

Na ovom predmetu nema dodatnih bodova. Skala sa desne strane određuje ocenu koja se može dobiti posle položenog usmenog koji nosi 50 bodova.

Skala ocenjivanja

 • 51 - 60 = 6

 • 61 - 70 = 7

 • 71 - 80 = 8

 • 81 - 90 = 9

 • 91 - 100 = 10

Važna napomena

Na kolokvijume je dozvoljeno poneti literaturu po sopstvenom izboru (svesku, knjigu, zbirku,...).

Vežbe

Na vežbama se obrađuju sledeće teme:

 • Iskazna logika

 • Predikatska logika

 • Skupovi

 • Relacije

 • Funkcije

 • Operacije

Za one koji se nisu susretali sa iskaznom logikom za vreme srednje škole, predlažem da urade zadatke iz I glave zbirke:

 • Ž. Ivanović, S. Ognjanović, Matematika 1 - Zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola, Krug Beograd.

Vežbe:

 • Sreda od 15 do 18h.